Berätta berättelser för dina tittare

storytelling del1Omslag

LÄNKAR SOM NÄMNS I PROGRAMMET:

Webbutbildning: Kommunicera med video i sociala medier 

100meters scroll-test 

 

APPLE PODCAST  •  SPOTIFY


Att berätta berättelser är en kraftfull metod för att få spridning på dina inlägg. Att få engagemang och att få dina tittare att minnas det du berättar om långt efter de lämnat appen eller sidan. 


Berättelser har många fördelar för att nå ut, få engagemang och för att skapa förtroende. Know Like and Trust alltså så om vi har pratat om så ofta här i Pixelpodden - en podd om video hur viktigt det är


Det här är den första delen av 2 om storytellning och berättelser. 

I nästa avsnitt handlar det om hur du strukturerar din berättelse på bästa sätt.


#177 • Berätta berättelser för dina tittare!

I dagens digitala värld överväldigas vi av innehåll, och människors tålamod blir kortare. Och om vi försöker ta in att vi scrollar ca 100 meter på våra telefoner varje dag. Japp du hörde rätt. 100 meter så är det inte svårt att förstå att vi behöver göra innehåll som lockar till sig OCH håller kvar våra tittare om vi ska nå ut.

Därför är storytelling så galet bra. Berätta berättelser. 

Å anledningen till att berättelser funkar så bra är först och främst känslor! 


Den Känslomässig anknytningen 

Berättelser har en magiskt förmåga att skapa en känslomässig anknytning med tittarna. Genom att dela med dig av en berättelse kan du påverka dina tittares känslor och göra det du berättar minnesvärt.

För vi minns det vi känt mer. Alltså när vi har känt en känsla. Känslor förknippas ofta med minnesvärda upplevelser. När du berättar en historia som rör vid eller skrapar på tittarnas känslor, skapar du en starkare minnesbild hos dem helt enkelt.  


De allra allra flesta av oss minns en berättelser bättre än vad vi minns torra fakta. Så om du vill att ditt budskap ska etsa sig fast i minnet hos dina följare så är berättelser ett effektivt klister som gör att du etsar dig fast i minnet hos dina tittare

För de kommer att minnas din video och ditt budskap mycket längre om de har upplevt det du berättar på ett emotionellt plan.


Naturlig narrativ struktur

Berättelser följer ju också en berättarstruktur med en inledning, ett mitt och ett slut. Den här strukturen känner hjärnan till. Den är lätt att förstå och minnas Så man kan säga att du hjälper hjärnan att sortera och organisera fakta och information när du använder storytelling i dina korta videor. Och det blir både lättare för tittaren att följa och minnas ditt budskap.

Om vi går tillbaka till den där  känslomässiga kopplingen där berättelser väcker känslor hos tittarna, och att då  känslomässiga upplevelser är mer benägna att etsa sig fast i minnet. När tittare kopplar ditt budskap till en emotionell upplevelse, kommer de att minnas det mer levande och längre.

Å det här är sånt som sitter i hos tittaren. När du får empati och tittaren kan relatera till känslorna som du berättar kan du skapa en djupare nivå av empati hos tittarna. De kan känna sig mer relaterade till situationen eller karaktärerna i din berättelse och därför blir de  mer benägna att engagera sig och stödja ditt varumärke. Vi behöver ju inte gå längre än till oss själva. När vi förknippar företag med positiva och minnesvärda upplevelser, så blir vi ju  mer benägna att återvända och köpa just de produkterna eller tjänsterna.


Ökad spridning

Å allt det här ger dessutom ökad spridning. För när en tittare känner sig känslomässigt engagerad i en historia, blir han eller hon mer benägen att dela den med andra. Så du ökar exponeringen av ditt varumärke eller produkt med hjälp av berättelser. 

Dessutom är känslomässigt engagerade tittare mer benägna att gilla, kommentera och interagera med din video vilket också ger mer spridning eftersom det triggar de berömda algoritmerna. 

Historier kan väcka diskussion lustan hos många. Och du kan få riktigt mycket engagerande kommentarer när du hittar rätt här.  När tittaren relaterar till personerna i videon eller till själva situationen som sådan ökar viljan att dela sina åsikter och erfarenheter. Och det här är bra på så många sätt. För dels så sprids ditt budskap, Vi minns det vi engagerat oss i bättre och dessutom så får tittarna en gemenskapskänsla genom all interaktion. Å den här gemenskapen är inte att förringa!

Vi människor har en stark instinkt att tillhöra olika små grupper. Och när du skapar en gemenskap kring din vara eller tjänst så har du verkligen lyckats. Jag blev tex galet glad när några av mina deltagare på min webbutbildning Kommunicera med video i sociala medier • Films som proffs med din mobil skapade en studiegrupp tillsammans. De kände inte varandra innan utan lärde känna varandra i VIP-gruppen på Facebook som tillhör utbildningen. De skapade en liten grupp. En tillhörighet genom min utbildning. Och jag kan säga att de är alla mina mest lojala deltagare. Å jag älskar dem.


Få Förtroende 

När vi jobbar med video och digital marknadsföring handlar ju mycket om att just nå ut.

Men också att bygga upp ett förtroende hos dina blivande kunder.  Här får du också hjälp av storytellning. Berättelse.

När du rör vid tittarnas känslor på ett äkta sätt så bygger du upp ett förtroende. Människor har en tendens att förlita sig på och vara lojala mot varumärken och företag som de har en känslomässig koppling till.

Så lyckas du riktigt bra här så pratar vi om långsiktiga kundrelationer och kunder som har en stark lojalitet med ditt varumärke länge. 

Jag har ju sagt flera gånger att tittaren minns mer av vad han eller hon ser på video än vad hen läser i en text. Å när du bakar in ditt budskap i en berättelse så blir budskapet tydligare. Det blir som jag sa tidigare lättare att förstå och också mycket lättare att komma ihåg! 


Så vad innebär allt det här för oss som jobbar med video och digital marknadsföring?

Jo, i praktiken innebär det att när du skapar dina korta videor för sociala medier, bör du fokusera på att berätta berättelser som väcker känslor hos tittarna.

Och känslor kan du väcka på massa olika sätt. Genom det du berättar, genom speciell musik, bildkomposition, färger och rörelser.

Å vi ska också komma ihåg att vi människor är naturliga berättare och lyssnare. Vi har använt berättelser som kommunikationsform i tusentals år. Denna berättelsekraft har djupa rötter i vår kultur och vår historia. När du använder storytelling utnyttjar du detta inneboende intresse för att lyssna och minnas berättelser

I en tid där information flödar för att inte säga överflödar på sociala medier, är storytelling en strategisk metod för att göra ditt budskap utmärkande och långvarigt. Genom att använda berättelser som bärare för ditt budskap kan du dra nytta av människors naturliga benägenhet att minnas berättelser och använda detta till din fördel när du kommunicerar med din målgrupp.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att storytelling är en kraftfull metod för att bygga kundlojalitet eftersom det skapar emotionell koppling, förtroende och engagemang. Genom att du delar berättelser som relaterar till tittarna och visar din äkthet och dina värderingar, kan du bygga starka och långvariga relationer med dina kunder, vilket i sin tur leder till ökad lojalitet och tillväxt för ditt företag.

Ökat engagemang genom storytelling kan vara en viktig faktor för att lyckas på sociala medieplattformar som Instagram, LinkedIn och Facebook. Att skapa innehåll som tittare känner sig emotionellt kopplade till kan alltså inte bara hjälpa dig att nå ut till fler utan också bygga starka och långvariga relationer med dina följare och kunder.

I nästa avsnitt kommer det handla om hur du strukturerar din berättelse på bästa sätt! 


Varför gör du inte video ?
Berätta berättelser som jobbar för dig

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!