Terms and conditions

Köp & användarvillkor

Villkor för köp

Stockholm Pixelhouse, härefter Pixelhouse, gör det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överaskningar att handla kursen. Här nedanför ser du våra fullständiga köpvillkor
 
Ångerrätt för kursdeltagare med annonserad ångerrätt 
På kurs/medlemskap som annonserats med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller den här ångerrätten för privatpersoner från datumet då kursen köptes.
Om du önskar att använda ångerrätten måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut. Pixelhouse betalar skyndsamt tillbaka pengarna. Utbetalningen sker till samma konto som pengarna betalades från. Ger du inte något besked inom tidsfristen utgår ångerrätten och pengar betalas inte tillbaka.
 
Ångerrätten upphör att gälla när du loggar in i utbildningsportalen första gången eftersom du då får tillgång till utbildningsmaterialet
 
 
Kortbetalning
Pixelhouse accepterar Visa och MasterCard via våra samarbetspartners Stripe och/eller Simplero. Alla transaktioner skickas krypterade via SSL (Secure Sockets Layer) och anses 100% säkra. Kortköp är avgiftsfritt. Om inte avtalad summa godkänns och betalning utebli vill det skapas en faktura som mailas till köparen. 
 
Delbetalning
Om ett köp görs med avbetalning och någon del inte blir betalad innan avtalad tid kommer återstående belopp faktureras och till sist hanteras vidare av inkasso.
 
 
Minderåriga köpare
 Om du är under 18 år måste du ha tillåtelse från målsman för att beställa från oss. 
 
Upphovsrätt  
Pixelhouse tillhandahåller individuella kursprogram. vid registrering mottar du ett användar ID och ett lösenord samt en medlemsprofil för användning under kursen och i den privata medlemsportalen. Om du önskar att ta en kurs tillsammans med en samarbetspartner eller kollega måste varje person köpa kursen individuellt. Om du önskar att en hel grupp ska ta kursen, måste ett eget medlemsskap köpas för varje deltagare. 
 
 
Konfidensiellt
Vi respekterar ditt privatliv och kräver att du respekterar andra kursdeltagares privatliv. Därmed är detta ett avtal med tystnadsplikt. Genom att köpa den här produkten samtycker du till att respektera andra kursdeltagare och representanter från Pixelhouse. 
Du kan självklart fritt diskutera dina personliga resultat från kurserna och uppgifterna. Däremot måste all information, uttalanden -muntliga och skriftliga, från andra deltagare eller Pixelhouse-medarbetare hållas helt konfidentiellt. 
 
 
 
Säkerhet & Integritet. 
Pixelhouse använder SSL (Secure Socket Layer) vilket betyder att alla beställningar är krypterade, dvs anses helt säkra. Pixelhouse garanterar att aldrig lämnar dina personuppgifter eller e-postadresser till tredje part förutom om polis, rättsväsende eller liknande ber om uppgifterna. Du har rätt att få den information vi har registrerat om dig och du kan kräva rättelse om du anser att den är felaktig eller irrelevant. Du kan också när som helst utgå från vårt kundregister. Kontakta i så fall Pixelhouse på team@pixelhouse.se
 
Här kan du läsa om vår sekresspolicy och hantering av din personuppgifter 
 
Ansvarsbegränsning
Pixelhouse och våra partners frånskriver oss alla ekonomiska krav knutna till någon av våra nätsidor, videos, nyhetsbrev, kursportal eller annat innehåll. Vi har gjort allt vi kan för att säkra att innehållet har hög kvalitet. Genom att köpa den här kursen accepterar och godtar du att du är själv helt ansvarig för din framgång och dina resultat efter och under kursen. Pixelhouse utlovar inga garantier om intäkter eller resultat. Du är ensam ansvarig för dina handlingar och dina resultat beror också på personliga faktorer så som dina färdigheter, kunskapsnivå. övning, engagemang, nätverk osv. 
 
Inställd eller avstängd kurs
Pixelhouse förbehåller sig rätten att avsluta eller ställa in en kurs om händelser uppstår utanför Pixelhouses kontroll. Vid avslut på kursdeltagarnas initiativ kommer kursavgiften bli återbetalad. Om det är Pixelhouse som ställer in kursen kommer deltagaren bli erbjuden att delta vid en senare tidpunkt. .
 
Begränsning och ansvar 
Genom att köpa den här produkten samtycker du till att använda tjänsterna på eget ansvar och kursen är en upplysningstjänst. Du frigör Pixelhouse och dess anställda, företagets partners och partners anställda från ansvar för eventuella skador som kan uppstå och för eventuella krav som kan uppstå i samband med avtal mellan parterna. Du accepterar alla eventuella risker. Förutsägbara eller oförutsägbara. 
 
Uppsägning 
Genom att köpa den här produkten samtycker du till att Pixelhouse kan efter eget tycke avsluta detta avtalet och begränsa, stänga av eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning om kunden förstör för företaget eller andra kursdeltagare. Det gäller också om villkoren inte efterlevs. 
 
Tvist
Om en tvist inte löser sig genom förhandlingar mellan parterna kan tvisten skickas vidare till rättegång.  
 
 
Force majeur
Om Pixelhouse eller deras partner förhindras från att leverera, eller om det blir en orimlig arbetsbörda att leverera kurs till följd av strejk eller annan omständighet som parterna inte kan råda över, så som brand, krig, mobilisering eller rekvisition, beslag, upplopp och liknande händelser är Pixelhouse friad från allt annat ansvar än reklamation där Pixelhouse återbetalar den ofullständiga varans köpesumma.
 
 
 
Adresser och kontaktuppgifter till företaget:
E-post: team@pixelhouse.se
Adresse: Stockholm Pixelhouse, Nidälvsgränd 20, 128 44 Bagarmossen, Sverige
Org.nr: 556877-0605
 
 
Detta avtalet ska regleras och tolkas i samförstånd med gällande svensk lag.